داشتن پوستی زیبا ،شفاف و بدون لک ،آرزوی هر خانمی است اما واقعیت این است که نمی توان از عوامل بروز لک و پیس ها فرار کرد فقط باید تا حد امکان اثر بخشی آنها را کاهش داد یکی از عوامل ایجاد لک های پوستی نور آفتاب است که نمی توان از آن اجتناب کرد […]