امروزه میل به حفظ زیبایی و رفع عیوب چهره بسیار پرطرفدار شده و نیاز به کلینیک های زیبایی نیز افزایش یافته است به طور کلی یک کلینیک خوب باید از پزشکان و کادر متخصص استفاده کرده و خدمات زیبایی خود را با جدیدترین تکنولوژی و ابزار و دستگاه های روز دنیا، در محیطی کاملاٌ بهداشتی […]