منظور از گریم سه بعدی آرایشی است که عیب صورت شما را برطرف کند و زیبایی اجزاء صورت شما را دو برابر سازد . اگر پا به عرصه ی گریم و میکاپ گذاشته اید حتما تاکنون اسم گریم سه بعدی را شنیده اید . همان طور که می دانید فرم و صورت هر فردی منحصر […]