مبحث گریم و شینیون عروس ، به طور کلی آرایش ، بحث بسیار گسترده ای دارد ،مخصوصا امروزه که با تغییر و فراوان شدن متد آرایشی روبرو هستیم در گذشته بحث آرایش بسیار محدود بود و افراد در مناسبت های خاصی آرایش میکردند ، ولی امروزه این امر گسترش پیدا کرده و در تمامی موقعیت […]