گریم و کانتورینگ صورت یک روند زیبایی است ، تکنیک گریم و کانتورینگ صورت ، شامل استفاده از ابزار آرایش صورت تیره و روشن برای چاق و یا لاغر نمودن اجزاء صورت می باشد . آرایش کانتورینگ ممکن است کار سختی به نظر برسد . گریم و کانتورینگ صورت به منظور متعادل سازی چهره انجام […]