معرفی لیست سالن عقد و دفتر ازدواج در بجنورد

دفتر ازدواج و طلاق شماره 67 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : علی اصغر قربان زاده

نشانی : بجنورد – خیابان شهید بهشتی جنوبی – کوچه سعدی – پلاک 161

شماره تماس : 05832221302

9414735571 : کدپستی

 

 

دفتر ازدواج و طلاق شماره 6 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : محمد صادق باقرپور

نشانی : بجنورد – کوچه ثبت قدی – تقاطع او – سمت راست

شماره تماس : 05832235021

کدپستی : 9414844861

دفتر ازدواج و طلاق شماره 63 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : مهدی ایزدی

نشانی : بجنورد – خیابان شهید بهشتی شمالی – کوچه نور – پلاک 20

شماره تماس : 05833225446

کدپستی : 9415735473

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر  : احمد ارکانی

شماره تماس : 05842252634

دفتر ازدواج و طلاق شماره 8 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : عبدالحسین صفری

نشانی : بجنور – میدان شهید – خیابان بهشتی شمالی – کوچه پور آدینه (وثوق)- روبروی پارکینگ

شماره تماس : 05832235711

کد پستی : 9415714339

دفتر ازدواج و طلاق شماره 9 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : غلامرضا افضلی نیا

نشانی : بجنورد – چهارراه مخابرات – پاساژ ولی عصر – طبقه اول – محضر 9

شماره تماس : 05842231552

    941857564 : کدپستی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 30 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : حسن رضوانی

نشانی : بجنورد – بین میدان شهید و کارگر خیابان برنجی (کریمی راد)

شماره تماس : 05832248894

       5414864739 : کدپستی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 23 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : رضا احمدی

نشانی : بجنورد – خیابان شهید چمران – بعد از چهارراه آزادی (حنایی) – ساختمان دوم – پلاک 1001

شماره تماس : 05832247126

9413794347 : کدپستی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 31 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : مهدی جهانی

نشانی : بجنورد

شماره تماس : 05832244360

کد پستی :

دفتر ازدواج و طلاق شماره 39 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : سلمان علیان الله مرزی

نشانی : بجنورد – میدان کارگر – طبقه فوقانی – فروشگاه اخوان

شماره تماس : 05842247178

9413894834 : کدپستی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 32 بجنورد خراسان شمالی

سردفتر : سید هاشم حسینی

نشانی : بجنورد –

شماره تماس : 05832220076

9416715966 : کدپستی

 

لیست سالن عقد و دفتر ازدواج در بجنورد (10 مورد)

 

بهترین سالن زیبایی در بجنورد