آرایش کردن کاری دوست داشتنی برای اغلب خانم ها است اما مراجعه زود به زود به سالن های زیبایی برای همه ی افراد مقدور نیست و حتی شاید غیر ممکن باشد که حداقل یک بار در روز به آرایشگاه مراجعه شود از این رو لازم است که هر خانمی تا حدودی آرایش کردن را یادبگیرد […]