1- دایرة المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال The Encyclopedia Of Technical Market Inlicators نویسنده : رابرت کولبی (Robert colby) انتشار : 2002 ترجمه فارسی : ندارد بازار مالی دائم در حال تغییر بوده و با توجه به این تغییرات ،اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نیز در حال به روزرسانی هستند.شاید بتوان گفت این کتاب از منابع اصلی یادگیری […]