سؤالی که ذهن اکثر افراد را به خود مشغول کرده این است که آیا این نقل قول قدیمی که کچل کردن موها را تقویت و قوی می کند صحت دارد یا خیر در این مقاله قصد داریم به بررسی این مطلب که تراشیدن مو ها مفید است یا خیر،بپردازیم. تراشیدن موها برای برخی از افراد […]