یکی از اصلی ترین عوامل تکمیل کننده زیبایی هر فرد مو های اوست و اگر آسیبی به این مو ها وارد شود می تواند زیبایی فرد را تا درصدی بسیار چشم گیر کاهش دهد پس درمان ریزش مو بسیار اهمیت داشته و باید درمانی قطعی اجرا شود این درمان می تواند درمان های کلینیکی و […]