مراسم ازدواج از مهمترین مراسم هایی است که در هر کشوری برگزار می شود مراسمی که جایگزینی ندارد و باید حتماٌ برگزار شود پس در هر کشوری و شاید هر قوم و قبیله ای این مراسم را از قدیم به شکلی برگزار می کردند که با نوع آداب و رسوم و ادیان آنها مشابهت داشت […]