برای هر دختر خانم و آقا پسری برگزاری جشن عروسی مهم ترین اتفاق خوش زندگی است که فقط یک بار رخ می دهد پس باید به بهترین ،رویایی ترین و خاطره انگیز ترین شکل ممکن برگزار شود که البته ای کاش این ذرق و برق کاهش می یافت تا امروزه بسیاری از جوانان به علت […]