استفاده از خط چشم یکی دیگر از مراحل آرایش چشم است که می تواند چشم ها را زیباتر و درشت تر نمایش دهد و جلوه ی سایه چشم را نیز دوچندان کند .کسانی که چشم کوچکی دارند استفاده از خط چشم می تواند بسیار برایشان مفید باشد و به چشم حالت زیبا و حس درشتی […]