اولین چیزی که در آرایش یک خانم به چشم می خورد رنگ زژ لب اوست که می تواند با تن رنگ های مختلف آرایش صورت را کاملاٌ تحت تأثیر خود قرار دهد و ظاهر را متفاوت جلوه دهد .خانم ها هر قدر مهارتی در آرایش نداشته باشند اما استفاده از رژلب را می دانند و […]